پاسداشت ابراهیم حاتمی کیا

214

پاسداشت بیش از سه دهه فعالیت هنری و انقلابی ابراهیم حاتمی کیا کارگردان سینمای ایران