سامانه بازاریابان سایت ثبت سفارش و مشاوره آنلاین بیمه در کشور.بیمیکسو

107

سایت سفارش آنلاین بیمه ،بیمیکسو،از تمامی افرادی که تمایل به همکاری ومعرفی دوستان،اقوام،نزدیکان ،همکاران ...جهت خرید بیمه از بیمیکسو را دارند و کسب درآمد کنند،میتوانند با مراجعه به سامانه بازاریابان بیمیکسو،ثبت نام کنند و صرفا با معرفی هر کسی جهت تهیه بیمه خود در هر رشته بیمه ای از قبیل،بیمه شخص ثالث،بیمه بدنه،بیمه عمر،بیمه آتش سوزی،بیمه مسافرتی،بیمه مسئولیت،بیمه مهندسی و ... از هر شرکت بیمه ای در کشور پورسانت دریافت نمایند.نیازی به تجربه کاری نیست،نیازی به سابقه کاری نیست،خانم های خانه دارو دانشجویان هم م