شیرینی های سنتی کشور کعک ایلام

668

Persian sweets and pastry – Kaak e Elam - مستند «ثَمرِقند» درباره شیرینی مستند «ثَمرِقند» درباره شیرینی های محلی و سنتی کشور است. در هر قسمت جاذبه های گردشگری، تاریخی و طبیعی هر استان و شهر معرفی و مخاطبان با جغرافیای آنها آشنا می شوند. این قسمت : کعک ایلام

کیارش
کیارش 648 دنبال کننده