مرکز تولید فیلم صنعتی در اصفهان 09132133022 هنر برتر

246

زمان فیلم 8 تا20 دقیقه موزیک وافکت صدا فیلم برداری Full HD 4 روز فیلم برداری گوینده حرفه ای فارسی و انگلیسی استفاده از تجهیزات حرکتی عکسبرداری حرفه ای دارای 4 موشن گرافیک 1 جلسه فیلم برداری هوایی

هنر برتر
هنر برتر 65 دنبال کننده