"زنان سرپرست خانوار" روایتی از زندگی زنان پرتلاش ایرانی

269

مستند "زنان سرپرست خانوار" روایتی از زندگی زنان پرتلاش در جهت کارآفرینی، ایجاد اشتغال و برطرف کردن مشکلات مردم می باشد. تماشا در سینمامارکت http://cmmt.ir/4HF