شمع برای سوختن به اکسیژن نیاز دارد

187
در این آزمایش با کاربرد هوا (اکسیژن) آشنا می‌شوید. کلیپ‌های ما را در این کانال و کانال تلگرام به آدرس trcisf@ و پیج علوم‌کده در اینستاگرام به آدرس oloom_kade دنبال کنید. دکتر پریسا نکویی، فیروزه احمدزاده، امراله رحمانی، مرکز تحقیقات معلمان استان اصفهان
pixel