روز جهانی نوآوری و خلاقیت

128
ریشه در واژه لاتین "Innovare" داشته و به صورت کلی، به معنای بارور کردن یک ایده ی نو و جدیدی است که خود دارای ارزش جدید باشد. • روز 16 فوریه مصادف با 27 بهمن، ازین رو به روز خلاقیت و نوآوری نام گذارى شده است تا از تلاش ها و ایده های جدید برای رسیدن به اهدافی که رفاه زندگى مردم دنیا را بهمراه دارد استقبال شود. • در واقع تشویق به تفکر خلاقانه جهت کمک به دستیابی آینده ای پایدار از اهداف این روز می باشد.
Pardoo_Group 3 دنبال کننده
pixel