خدا شكر كه من يك ايراني ام (جمعه سياه ندارم).

164

جمعه سياه ، كه نمادي از فرهنگ نداشته كشور هاي امريكايي و اروپايي است .يك ننگي بر اي فرهنگ نداشتشونه.

شب چراغ 163 دنبال کننده
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel