آیا هرچه دوره ی آموزشی طولانی تر باشد، مفیدتر است؟

304

میخواهیم برای یادگیری یک تخصص اقدام کنیم، اما با لیست بلند بالایی از منابع آموزشی مختلف مواجه میشویم. در این ویدئو درباره ی بهترین و موثر ترین دوره های آموزشی صحبت میکنیم: xanbil.ir/best-source

زنبیل
زنبیل 97 دنبال کننده