صدای امریکا و ماجرای تقطیع کلیپ موشک مالیوتکا

158
صبح نزدیک است
صبح نزدیک است 52 دنبال‌ کننده