کاهش قیمت خودرو در بازار

218
شبکه خبر- 13 شهریور 98- 10:30| سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه داران گفت: شاهد کاهش 40درصدی قیمت خودرو در بازار هستیم. موتمنی گفت: قیمت خودرو تولید داخل و خودروهای وارداتی با کاهش قیمت مواجه شده است. موتمنی افزود: ثبات بازار ارز، ورود نهادهای نظارتی به بازار خودرو و عرضه بیشتر در فروکش کردن قیمت خودرو موثر بوده است. وی گفت: قیمت خودروهای داخلی به روزهای قبل از سال ۹۸ باز می گردد.
پایشگری 1.8 هزار دنبال کننده
pixel