حمله وحشیانه سگ به مردم و صاحب خودش

1,739

حمله وحشیانه سگ به مردم و صاحب خودش - فکر کنم از نژاد پیت بول بود ..........

وحید 7 هزار دنبال کننده
pixel