ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

محاسبات عددی. روش ذوزنقه ای برای تقریب انتگرال معین.

1,294
علیرضا پوحسنی 325 دنبال‌ کننده
برای تقریب انتگرال های معین توابع پیوسته بر یک بازه [a, b] سه روش عمومی در محاسبات عددی ارائه می شود که اولین آن ها روش ذوزنقه ای (Trapezoidal Method) است. در این درس، این روش ارائه شده و نحوه محاسبه خطای روش ذوزنقه ای مورد توجه قرار گرفته است.
pixel