همخوانی سرود نوروز در مدرسه ابتدایی گل های هما

2,377
دانش آموزان بهترین مدرسه ابتدایی دخترانه کرج دبستان گل های هما سرودی را عنوان جشن نوروز را با یکدیگر همخوانی کردند.
filimo
مردم معمولی - قسمت 2
%58
بردیا برازنده به دنبال استخدام منشی است و باربارا دنبال امضا گرفتن برای استشهاد. اتفاقاتی که به هم گره می خورد و ...
pixel