آکادمی فارنزیک بخش چهارم- آشنایی باداده ها در فارنزیک 2

332

در بخش چهارم از مباحث آکادمی فارنزیک به آشنایی با انواع داده ها در فارنزیک بخش دوم می پردازیم. در این بخش علاوه بر داده های Volatile یا فرار و Non-Volatile یا غیر فرار، به داده های Fragile و Transient پرداخته می شود. منتظر بخش های بعدی از آکادمی فارنزیک باشید.

esecurity.ir
esecurity.ir 394 دنبال کننده