حرم شناسی - نقاره خانه

1,537
آیا می‌دانید سال‌ها قبل نقاره، برای استقبال از یک پادشاه در زمان ورود او به حرم مطهر نواخته می‌شد️
pixel