خلاصه ای از مسابقه ایندی کار ایندیاناپولیس موتور اسپیدوی 2019

156

موتوراسپورت ایران - خلاصه ای از مسابقه ایندی کار آی ام اس 2019 که را شاهد هستیم، تنها به دو دور تا پایان مسابقه باقی مانده بود که سایمن پاگنود از اسکات دیکسون عبور می کند و پیروز این مسابقه می شود. F1iran.com