رکود در بازار خودرو در جهان

193
خودروسازان با یک طوفان کامل عوارض گمرکی، سقوط تقاضا در بازار حساس چین و پس زدن شدید خودروهای دیزلی مواجه هستند. همه اینها با هم این تجارت را متزلزل می کند. روی آوردن به خودروهای برقی و اتوماتیک کمکی نکرده است. این کار به سرمایه گذاری وسیع و شیوه تفکر متفاوت نیاز دارد. یعنی خنده ها و پوزخند های جمعی جای خود را به اخم های دسته جمعی می دهند. ادامه مطلب را از سایت گیتی گستر دنبال کنید
گیتی گستر 13 دنبال کننده
pixel