فتنه 98

619
سلام دوستان به هوش باشیدکه چهره رهبری رادارند تخریب می کنند یک عده ادم انساننما بابی مسئولیتی های خودهمه چیزرا برگردن رهبری می اندازند به هوش باشید .به یاد امام زمان (عج) وامامان مان وامام حسین (ع) در عراق وابوالفضل العباس شهید وجانباز کربلا
pixel