زیباترین فرودگاه جهان کجاست؟

10,759
پروژه جواهر که با هزینه ساخت 1.5 میلیارد دلار ساخته شده است در فرودگاه سنگاپور واقع شده و در میان آن آبشار ی به ارتفاع 300 فوت قرارد دارد این آبشار بلندترین آبشار زیر سقف جهان محسوب می شود. این فرودگاه 7 سال پی در پی زیباترین فرودگاه جهان شناخته شده است
ویدئوگردی 19.4 هزار دنبال کننده
pixel