(تلگرام:FXRTV) رفتار گله ای تریدرها یا ترید بدون علم و رانت در بورس و فارکس

497

تفاوت رفتار افراد عادی و افراد خاص در بورس و فارکس fxtime.ir