عزاداری شب ضربت خوردن امیرمؤمنان (ع) در حرم امام حسین (ع)، سوم خرداد 98

325

عزاداری شب ضربت خوردن امیرمؤمنان (ع) در حرم امام حسین (ع)، سوم خرداد 98، با مداحی محمدعلی بهتوئی