امضای تفاهم نامه همکاری مرکز ملی فضای مجازی با مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا)

20

امضای تفاهم نامه همکاری مرکز ملی فضای مجازی با مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا). به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، دکتر عباس آسوشه – معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) با بیان این مطلب افزود: هماهنگی، تصمیم سازی و مواجهه فعال، هوشمندانه و نوآورانه در فضای مجازی از وظایف مرکز ملی فضای مجازی است که این مهم با همکاری فعالان این حوزه در بخش خصوصی محقق خواهد شد.