خود فرزند مشخص میکنه بعد طلاق پیش پدر باشه یا مادر

41
با رسیدن طفل به سن بلوغ که پسر ۱۵ سال و دختر ۹ ساله موضوع حضانت منتفی و فرد بالغ در مرحله انتخاب می تونه با هر یک از والدینش که بخواد زندگی کنه ،حتی بدون گرفتن حکم رشد، چون گرفتن حکم رشد صرفا برای مدیریت امور مالی فرده
وکیل باشی 1 دنبال کننده
pixel