تیزر آئین اختتامیه نخستین هنرواره ملی روایت جهاد

47
با موضوع مجاهدت مردمی در عرصه مواسات و مبارزه با کرونا زمان: ۱۴ تیرماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۷ مکان: تهران، حوزه هنری، تالار سوره
pixel