اولین تمرین اشکان دژاگه و مسعود شجاعی با تراکتورسازی

871
اولین تمرین اشکان دژاگه و مسعود شجاعی با تراکتورسازی . خوش اومدید
تراختور 19 دنبال کننده
pixel