نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته

335

گزارش کمی نیوز از بیست و ششمین دوره نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته از تاریخ 28 الی 31 خرداد ماه در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.

ChemiNews
ChemiNews 6 دنبال کننده