طرح جمع آوری کودکان کار به کجا رسید؟

608
سه ماه از شروع طرح جمع آوری کودکان کار می گذرد و در این مدت بیش از 380 کودک از سطح خیابان ها به مراکز منتقل شده اند. بهزیستی کشور در این گزارش از وضعیت کنونی این طرح گفته و شرایط کودکان اتباع گفته است.
ایرنا 4.2 هزار دنبال کننده
pixel