آموزش ارزیابی کمی ریسک (QRA) به کمک نرم افزار SAFETI 7.2 (دکتر مهدی پروینی)

700
اگر می خواهید بدانید ایمنی فردی، شغلی و فرایندی چه تفاوت هایی با هم دارند اگر می خواهید به راحتی ریسک حوادثی که ساکنین یک منطقه را تهدید می کند با نرم افزار حساب کنید اگر می خواهید با یادگیری یک نرم افزار حرفه ای و تجاری در حوزه ایمنی از رقبا فاصله بگیرید ما SAFETI 7.2 را پیشنهاد می کنیم توضیحات بیشتر در سایت:www.MehdiParvini.com تلگرام: @DrMehdiParvini
مهدی پروینی 163 دنبال کننده
pixel