ذهن و هوش هیجانی-- بخش اول

343

انسان بدون داشتن تصویر قادر نیست هیچ چیزی رو درک کنه. آقای دکتر ثرومن فلیت در سال 1934 تصویری از ذهن ایجاد گرد و ما با داشتن این تصویر میتونیم یاد بگیریم که... . 09113147886 . www.instagram.com/yournextversion

filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel