کتاب صوتی مزرعه حیوانات

552
کتاب صوتی «مزرعه حیوانات» را «جورج اورول» در دوران جنگ جهانی دوم نوشته و در سال 1945 آن را منتشر ساخته است. این کتاب درباره جامعه ای آرمانی است که در آن حیوانات یک مزرعه باهم متحد می شوند و صاحب مزرعه را ازآنجا بیرون می کنند تا جامعه ای برابر برای خود تشکیل دهند و اما ماجرا به گونه ای دیگر برایشان رقم می خورد. کتاب صوتی مزرعه حیوانات را از اپلیکیشن و سایت نوار و از طریق لینک دریافت کنید:
نوار 50 دنبال کننده
pixel