دوبله بسیا بسیار افتضاحم از آکسیا در جک پسری با قلب کوکی کپ گزارش حرااام

198
خب..... من فقط ۹سالمه..... من نمیتونم خوب بخونم..... حال کردین به صورت فرانسوی خوندم خخخخخ:/ باااااای.

✦⌱⋒•°

2 ماه پیش
اجـــــــــــــــــــو ناراحت نشو مــــن از تو بد ترم یکی یه دوبله کرده بود بدتر از تو پس ناراحت نباش
pixel