دستگاه قیف زن رولت زن تولید کیک یزدی

3,360

کیهان ماشین سازنده دستگاه قنادی قیف زن رولت زن با قابلیت تولید انواع شیرینی ها. شماره تماس : 66395420-021 , تلگرام : 5336539-0902