آموزش برق ساختمان - مجموعه فیلم های آموزشی برقکشی

297

سیم کشی ساختمان سیستمی است که توسط برق کار براساس مجموعه ای از اصول و قواعد مشخص ایجاد میشود تا انرژی برق را جهت استفاده در تجهیزات و لوازم در سراسر خانه پخش کند این کار شامل نصب پریزها، کلیدها، قطع کننده ها (فیوز های مینیاتوری) و دیگر اجزای یک مدار الکتریکی است که به تفصیل در پکیج آموزشی به آن ها پرداخته شده است. برای تهیه تمام ویدیو های آموزشی به آدرس زیر مراجعه کنید: https://www.koobdar.ir/electronics/home-electrical-wiring

pixel