برگزاری فستیوال‌های ارزیابی تیپ و نژاد و نتاج برتر

120
فستیوال‌های ارزیابی تیپ و نژاد و نتاج برتر در اکثر کشورهایی که صاحب فناوری پرورش نژادهای برتر هستند همه ساله برگزار میگردد، این فستیوالها مشوق بزرگی برای بهنژادی و تولید گوساله هایی است که با محیط سازگارتر ، به لحاظ مقاومت به بیماریها بهتر ، به لحاظ شکل و چهارچوب بدنی قوی تر و به لحاظ تولید شیر و گوشت اقتصادی تر هستند . انشالله شاهد این جشنواره های امید بخش در کشور خودمان هم باشیم .
filimo
بهت
%80
بهت فیلمی به کارگردانی و نویسندگی عباس رافعی و تهیه کنندگی محمد نشاط است. داستان این فیلم درباره زوجی است که از قشر متوسط ایران امروز، پس از ۲۰ سال فراق اکنون که همدیگر را یافته اند برای تحکیم این عشق، سرنوشت بچه هایشان را با زوجی از طبقه پایین جامعه گره می زنند، غافل از اینکه این آغازی برای فروپاشی هر ۲ خانواده است.
pixel