نخستین بارش برف پاییزی در دماوند

304
بارش برف پاییزی ارتفاعات شهرستان دماوند را سفید پوش کرد؛ بارش اولین باران پاییز نود و شش از شب گذشته در شهرستان دماوند آغاز و تا نیمه های شب ادامه داشت.
pixel