اهمیت بازی ها در بازتوانی شناختی، دکتر آناهیتا خرمی بنارکی

175
صحبت های دکتر آناهیتا خرمی بنارکی، پزشک، دکترای علوم اعصاب شناختی از موسسه آموزش عالی علوم شناختی پیرامون چالش سرمایه شناختی و طراحی بازی
Cognotech 17 دنبال کننده
pixel