دور کامل فولکس واگن ID.R در پیست نوربرگ رینگ و ثبت زمان 6:05.336

62

مجله خودرو ایران - دور کامل فولکس واگن ID.R در پیست نوربرگ رینگ و ثبت زمان 6:05.336 ، این رکورد فعلا سریعترین زمان ثبت شده برای یک خورده غیر آلاینده می باشد.