کِش روی باورنکردنی پول توسط سارقان حرفه ای

8,420
اعضای باندی که به بهانه های مختلف و با شگردهایی مانند کِش روی ارز، از اتباع سرقت می کردند، بازداشت شدند.
خبرگزاری تسنیم 5.6 هزار دنبال کننده
pixel