جلسه 786 شورای عالی انقلاب فرهنگی- 1395/7/27

122
122 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

بررسی موضوع فروش پایان نامه در شورای عالی انقلاب فرهنگی- ارائه گزارش وضعیت معماری و شهرسازی