۲۳ دقیقه یوگا برای مدیریت خشم Yoga for anger management

1,163

مجموعه حرکات و پرانایاما و آساناهای یوگا برای مدیریت خشم Yoga for Anger Management این مجموعه تمرینات و وضعیت های یوگا موجب رفع خشم و هیجانات انباشه شده از آن می گردد و بدن را به تعادل ذهنی لازم باز می گرداند طراحی تمرین: سینا صمیمی اجرا: رضا بیگی کارگردان: امین پرتوی