گفت و گوی سروش با گروه رسانه ای امروز

199

در مراسم روز ملی صادرات در گفت و گوی سروش با گروه رسانه ای امروز برنامه های گروه خودرو سازی سایپا تشریح شد.

عصرخودرو
عصرخودرو 55 دنبال کننده