اسلایسر چیپس میوه،اسلایسر صنعتی میوه،دستگاه اسلایسر میوه نیمه صنعتی-09120578916

196

اسلایسر چیپس میوه،اسلایسر صنعتی میوه،دستگاه اسلایسر میوه نیمه صنعتی-09120578916 ---------------------- تلفن تماس:(محسنی)-09120578916-09137028196 ----------------------