عصر دیجیتال؛ عصر پیدایش عظیم داده

218
مشاهده این ویدیو در وبسایت گروه تحلیلگری عظیم داده و کسب وکار http://yon.ir/fhFpU
BDBAnalytics.ir 13 دنبال کننده
pixel