پروژه کانال کشی آب - قنات گل گزی - خراسان جنوبی

55
KarimanCharity 3 دنبال‌ کننده
گزارش طرح تکمیل پروژه کانال کشی آب قنات گل گزی استان خراسان جنوبی به لطف خدا و مشارکت شما ️ جهت مشارکت در پروژه های آب رسانی : *780*1001*1# 5041-7270-1009-2524 @karimancharity
KarimanCharity 3 دنبال کننده
pixel