نگاهی بر آتش سوزی های پژو ۴۰۵

10,829

در این ویدیو مروری شده بر پرونده آتش سوزی های پژو ۴۰۵ و اتفاقاتی که در آن سال ها رخ داد و حقایقی گه گفته نشد.

خودرو بانک
خودرو بانک 8.1 هزار دنبال کننده