ماهی فضایی - مهمان های قطبی

126
آفرینش 12.6 هزار دنبال‌ کننده
در یک پارک ساحلی، ماهی فضایی، مارینا و زیک به بازی و تفریح مشغولند. گاهی که مشکلی برای کسی رخ می‌دهد، توپ رنگارنگ، ماهی فضایی را مأمور کمک به او می‌کند. ماهی فضایی با کمک دوستانش مشکل را حل می‌کنند.
آفرینش 12.6 هزار دنبال کننده
pixel