نقلی عاشقانه از کربلا-بخش اول-حضرت علامه مروجی سبزواری

637

در محضر پیر سوخته #حجت_الحق علامه شیخ حمیدرضا مروجی سبزواری ========= برگرفته از جلسه بیست و پنجم #مثنوی ========= @moravej_tohid