سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ 1394

16,632
هم خوب، هم معمولی و هم بد. سالی که به شکلی نامحسوس تغییر نسل موزیسین های پاپ لمس می شد
pixel