سرا و دالان میرزا جلیل تبریز؛ کانون تجارت در قلب بازار سنتی

28
میرزا جلیل از بازاریان قدیمی این دالان و تاجر فرش بود. او چیزی در حدود 150 سال قبل این سرا را ساخته و اکنون این دالان نیز به نامش خوانده می‌شود. دالان میرزا جلیل در نیمه شمالی بازار تبریز و تقریبا در نواحی مرکزی آن قرار دارد. سرای حاج جلیل یا میرزا جلیل از همان ابتدا تاکنون مرکز فروش گلیم و ورنی در بازار تبریز بوده است. در این دالان بافته‌هایی زیبا پیدا خواهید کرد که هنر دستان توانمند عشایر و روستاییان‌ هستند. گفته می‌شود این سرا در سال 1314 در اثر طغیان رودخانه مهران ‌رود تخریب و دوباره بازسازی شده است. سرا و دالان میرزا جلیل بین بازار صادقیه و بازار آینه‌ساز و راسته بازار قرار دارند. برای رسیدن به این سرا راه‌های مختلفی وجود دارد: می‌توان از خیابان جمهوری اسلامی وارد خیابان فردوسی شمالی شد و از راسته بازار قیز‌بستی، راسته بازار قدیم و راسته بازار آینه‌‌فروشان به دالان حاج جلیل رسید.
pixel